AVG Privacy Verklaring

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede hulp is het noodzakelijk dat ik, als psychosociaal werkende, een dossier aanleg. 

Uw dossier bevat aantekeningen en gegevens over de hulpverlening.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en evt. medische gegevens,

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw psychosociaal werker heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de psychsociale hulpverlening is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder).

• geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of supervisie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. U hebt het recht om mij te vragen om uw gegevens eerder te vernietigen. Na uw verzoek zal ik binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de psychosociale ondersteuning.

• de kosten van het consult

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn , neem dan contact op via info@helpend-gesprek.nl