De dialoogtafel in Baarn

Sluit u aan bij de dialoogtafel voor een gesprek om kennis te delen, interessante onderwerpen te onderzoeken en te luisteren naar elkaars verhaal. De bedoeling is luisteren, vragen stellen en plezier aan het gezamenlijk onderzoeken en inzicht te krijgen.

Kennismaking

We gaan van start met een kennismaking. Dan volgt er een uitleg van de gespreksregels zodat de dialoog voor iedereen soepel verloopt. Vervolgens kiezen we een onderwerp, vaak komt dit uit de groep zelf. Denk bijvoorbeeld aan: Communicatie en complimenten, Lachen, Groei, Onafhankelijk zijn, Hoe vind je troost?

Na een korte inleiding is er ruimte om te delen en elkaar vragen te stellen.  De gespreksleider vat samen, houdt de gespreksregels en de tijd in de gaten, Als de gesprekstijd voorbij is komen we samen tot een afronding.

Wat is een dialoog

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Deze vorm van een gesprek is uitdagend en kan diepgang geven. Het is genieten als er naar je geluisterd wordt.

Verloop

Hoe verloopt een dialooggesprek van 90 min.

  1. Gespreksonderwerp wordt gekozen door de deelnemers (bijv. Lachen)
  2. Een (korte) vraag wordt geformuleerd aan de hand van het thema. (Wat doet lachen met me?)
  3. Iedere deelnemer zoekt een voorbeeld uit eigen ervaring en deelt dit met de groep.
  4. Er wordt een keuze gemaakt voor de ervaring van een deelnemer om verder te onderzoeken.
  5. Onderzoek naar de kern van de ervaring.
  6. Ieder schrijft eigen mening op papier en wordt om de beurt voorgelezen.
  7. Gezamenlijk elkaar bevragen om tot onderling begrip te komen.
  8. Het antwoord op de uitgangsvraag : Wat doet lachen met me?
  9. Afronding
  10. Afspraak voor volgend onderwerp

Aanmelden

Meld je aan door een sms-je te sturen naar Helpend Gesprek, Corrie van Eijk (psychosociaal hulpverlener) 06-830 2798 56. Bij voldoende aanmelding min. 4 en max 8 deelnemers gaat de dialoogtafel van start. Zie www.helpend-gesprek.nl. Contact via een e-mail naar Corrie@helpend-gesprek.nl  is ook mogelijk.

Wanneer en waar:

Een dinsdagmiddag om 14:00 uur, een locatie(later af te spreken) in Baarn.
Kosten ter introductie € 3,50 per keer.