In gesprek tijdens koffie na de markt

Dinsdag 25 juni 2019 van 10:00 tot 12:00 

Locatie: Welzijnscentrum De Leuning, Oranjelaan 8, Baarn

Tijdens deze interactieve workshop gaan Marja van Wilpen en Corrie van Eijk – beiden ervaren psychosociale hulpverlener/therapeut/counselor ­ met u in gesprek op een laagdrempelige manier. We gaan ideeën, zorgen en meningen uitwisselen over alleen zijn en blijven OF de keuze om ‘de kracht van samen’ te ervaren. 

Bezoek
Ouderen krijgen in de zomer veel minder vaak bezoek van kinderen, vrienden en buren vanwege de vakantieperiode. Verenigingen liggen vaak stil, en ook veel vrijwilligers zijn met vakantie. Ook zomereenzaamheid is een type eenzaamheid dat heel hardnekkig kan zijn.

Eenzaamheid
De meeste mensen praten liever niet over eenzaamheid omdat het een complex onderwerp is en bovendien heel persoonlijk. Het lukt dus lang niet altijd zomaar om over het missen van wezenlijk contact te praten. Dat kan alleen in een sfeer van vertrouwelijkheid en je kwetsbaar durven zijn.

Veel mensen – jong en oud – worstelen met gevoelens van eenzaamheid.

Je gevoelens van eenzaamheid niet uitspreken, maar blijven zeggen dat het goed met je gaat en je “groot” houden, daar verander je niets mee. 

Veranderingen
Door een verandering in je leven, klein of groot, kan het best zijn dat je je eenzaam voelt. Veranderingen verstoren je veiligheid en vertrouwdheid. Duw je gevoelens niet weg. Nieuwe situaties geven weer nieuwe mogelijkheden. Denk aan de kracht van samen, wees weer nieuwsgierig en krijg oog voor de mogelijkheden in je leven. De sleutel tot een zinvol leven ligt in het samen-leven met medemensen.

Actie
Wil je er iets aan doen? Langdurige eenzaamheid heeft enorme gevolgen voor je welbevinden. Alleen als je zelf in actie wilt komen, lukt het, met of zonder professionele hulp. 

In gesprek
Aan de hand van de volgende vragen, gaan we na een korte inleiding met elkaar in gesprek:

  1.  Wat is eenzaamheid precies?
  2. Welke vormen van eenzaamheid zijn er?
  3. Wat gaat u missen deze zomer en wat onderneemt u deze zomer?
  4. Wat is er mogelijk om in ‘de kracht van samen’ te komen/zijn?
  5. Wat is psychosociale hulp en hoe kan deze hulp mogelijk een oplossing bieden?

 Er is ook gelegenheid om na afloop individueel met Marja of Corrie in gesprek te gaan.